LEJE- OG KØBSBETINGELSER VED FUR EVENT

Leje og købsbetingelser ved reservation ved og gennem Fur Event
Version 1.0 – 2023

Firmanavn: Makean
Fur Event
Stenøre 10, 7884 Fur
CVR-nr. 40125876
Kontaktoplysninger

Udlejning af vandsportsudstyr, cykler, andet udstyr og køb af aktivteter/events hos Fur Event sker efter nedenstående Leje- og købsbetingelser.
Det er kundens eget ansvar at disse er gennemlæst og forstået forud for indgåelse af kontrakt.
Såfremt der er spørgsmål til nedenstående skal kunden kontakte os inden købet gennemføres.

LEJE OG KØBSBETINGELSER FUR EVENT

ACCEPT AF RISICI & ANSVARSFRASKRIVELSE 

LEJE OG KØBSBETINGELSER FUR EVENT

Leje og købsbetingelser ved reservation gennem Fur Event
Version 1.0 – 2023

Firmanavn: Makean

Stenøre 10, 7884 Fur

CVR-nr. 40125876

Udlejning af udstyr og køb af events hos Fur Event sker efter nedenstående betingelser. Det er kundens eget ansvar at disse er gennemlæst og forstået forud for indgåelse af kontrakt.

 1. Booking og Betaling
 • Fur Event bookes på hjemmesiden eller ved fysisk fremmøde på Stenøre 10, 7884 Fur. Booking bekræftes i bookingflow.
 • Der betales ikke depositum, evt. fejl og mangler afregnes ved aflevering/afslutning.
 • Alle priser er i DKK inkl. 25% moms.
 • Betaling sker forud ved booking og aftalen er kun gældende når betaling er gennemført.
 • Betaling sker i booking flow, via betalingslink, MobilePay eller via bankoverførsel til Sparekassen Balling Reg.: 9312 Konto nr. 910597
 1. Annullering af bestilling
 • Afbestilles skal ske senest 24 timer til bookingtidspunkt.
 • Ved senere afbestilling forbeholder Fur Event sig retten til at opkræve det fulde beløb for den aftalte periode/event.
 1. Afhentning / Levering ved leje
 • Fur Event sørger altid for levering og afhentning af udstyret, såfremt dette tilkøbes.
 1. Aflevering ved leje
 • Der aftales ved booking, tidspunkt og placering af udstyret.
 • Det lejede udstyr afleveres og returneres i funktionsdygtig stand. Er der sket skade på udstyret, kan der kræves erstatning for udbedring af skaderne.
 • Er udstyret afleveret for sent uden forudgående aftale, vil lejer i det omfang Fur Event skulle videreudlejes blive afkrævet et beløb, der holder Fur Event skadesløs i forhold til mulige bodsomkostninger jf. §6.
 1. Forsinket levering eller aflysning fra Fur Event (ved leje)
 • Fur Event har pligt til at informere herom hurtigst muligt, og der kan kompenseres ved at tilbyde den kommende lejer en prisreduktion i den aftalte lejeperiode.
 • Alternativt kan den kommende lejer i dette tilfælde gebyrfrit vælge at aflyse bookingen helt.
 • Såfremt Fur Event (eksempelvis pga. nedbrud) må aflyse en bekræftet booking, tildeles lejeren et gavebevis der giver ret til at genbooke udstyret kvit og frit på enhver anden dato.
 1. Forsikring, ansvar og skader
 • Fur Event påtager sig intet ansvar i henhold til eventuelle personskader, materielle skader eller øvrige skader, der eventuelt måtte finde sted under arrangementet, medmindre disse er påført under Fur Event’s ansvar og at det må formodes at Fur Event har handlet ansvarsløst eller taget manglende hensyn til deltagere, omgivelser eller redskaber. Lejerne og deltagerne har selv et ansvar i at passe på hinanden.
 • Det er lejers ansvar at sørge for, at brug af udstyret sker i henhold til instruktioner. Gøres dette ikke og medfører dette en defekt, stilles lejer til ansvar for skader pådraget udstyret og opkræves for udbedring af disse.
 • Ved uheld og skader kontaktes Fur Event med det samme på telefon +45 28942895
 1. Reklamationer ved udlejning
 • Oplever lejer (eller mistænker lejer), at der er fejl på det lejede udstyr bedes lejer altid ringe øjeblikkeligt til Fur Event. Fur Event vil her rådgive om, hvordan sagen skal håndteres.
 • Fur Event modtager gerne både ris og ros fra kunder, da dialogen med vores lejere giver mulighed for at forbedre service og produkter.
 1. Gavebeviser
 • Gavebevis kan ikke anvendes sammen med andre rabataftaler.
 • Der kan kun anvendes 1 stk. gavebevis pr. kunde/udlejning.
 • Gavebevis kan ikke indløses til kontanter.
 • Udstedes ved forespørgsel og har 3 års værdi
 • Gavekort udstedes enten ved konkurrence eller kan købes af gavekort.
 1. Fortrolighedspolitik
 • Makean (Fur Event) forstår og respekterer vigtigheden af privatliv på internettet. Makean (Fur Event) vil ikke afsløre information om kunder/brugere til tredjepart, med mindre det er nødvendigt for at implementere en transaktion. Makean (Fur Event) vil ikke sælge kundens navn, adresse, e-mailadresse, kreditkortoplysninger eller personlig data til tredjepart uden kundens forudgående tilladelse.
 1. Generelle forbehold
 • Ovenstående oplysninger opdateres løbende, hvorfor vi tager forbehold for eventuelle ændringer, indtastningsfejl, pris- og afgiftsforhøjelser samt restriktioner, der pålægges af myndigheder, og som kan være til ugunst for vore kunder.

 

KONTAKT OS

www.fur-event.dk
info@fur-event.dk

Tlf.: (+45) 28942895

Stenøre 10
7884 Fur

Sparekassen Balling
Reg.: 9312 Konto nr. 910597
MobilePay: 551117

ACCEPT AF RISICI & ANSVARSFRASKRIVELSE 

Fur Event tilbyder aktiviteter og udlejning af forskelligt udstyr til brug på land og vand. 

Vores udstyr er løbende vedligeholdt. Skulle der alligevel være mangler ved udstyret, er du ansvarlig for at oplyse omkring dette inden brug, og sikre dig, at du ikke tager sikkerhedsmæssigt uforsvarligt udstyr i brug.

Fur Event stiller sikkerhedsudstyr til rådighed. Vi henstiller til at følge dansk lovgivning og pointerer, at det er vigtigt at benytte sikkerhedsudstyret under hele lejeperioden.

 • Jeg er indforstået med og forstår Fur Events opfordring til at benytte det udlånte sikkerhedsudstyr på korrekt vis og i overensstemmelse med gældende regler og lovgivning. 
 • Fur Event har intet ansvar for eventuelle skader, tyveri eller bortkomst af ejendele tilhørende lejer.
 • Jeg står selv for enhver forsikring, som jeg skønner nødvendig for at dække min risiko, og jeg har selv gjort mig bekendt med, i hvilket omfang min ulykkesforsikring dækker eventuelle skader på krop og/eller ejendele ejet af hhv. lejer og af Fur Event i forbindelse med deltagelse i aktiviteter og leje af udstyr hos Fur Event
 • Jeg er indforstået med, at aktiviteter og færdslen er på mit eget ansvar, og jeg påtager mig således den fulde risiko for min deltagelse i aktiviteterne samt accepterer for egen regning at dække eventuelle skader påført udstyr i lejeperioden. 
 • Jeg bærer selv det fulde ansvar for eventuelle tings- eller personskader, som jeg pådrages og fraskriver mig tillige ethvert erstatningskrav overfor Fur Event og dennes medarbejdere og instruktører mv. 
 • Jeg indestår i øvrigt for at friholde Fur Event fra ethvert erstatningsansvar, herunder overfor tredjemand, som min deltagelse i aktiviteter og/eller leje af udstyr måtte give anledning til.
 • Jeg accepterer, at jeg ikke kan foretage individuelle rettelser eller tilføjelser til denne tekst, hvorfor der kan ses bort fra sådanne eventuelle håndskrevne ord, tegn eller overstregninger i denne erklæring

Nogle af aktiviteterne anses for at være en farlig sport, hvor der er risiko for såvel person- som tingsskade. Undertegnede er hermed selv ansvarlig for at have en forsikring der dækker hhv. personlige og materielle skader. I forbindelse med de forestående aktiviteter / leje er undertegnede lejer/deltager hermed indforstået med ovenstående og følgende ansvarsfraskrivelse overfor Fur Event, cvr-nr. 40125876 og dets tilknyttede personale: 

 • Jeg er fuldstændig rask og ved godt helbred.
 • Jeg er ikke under indflydelse af alkohol / euforiserende stoffer og ej heller af medicin, der kan nedsætte min reaktionsevne eller påvirke min balance- eller opfattelsesevne.
 • Jeg gør mig således bekendt med Fur Events sikkerhedsregler og indestår for at følge disse, samt instruktørens øvrige anvisninger, både før, under og efter aktiviteterne.
 • Gældende ved aktiviteter på vand: jeg kan svømme 200 meter habilt og er fortrolig med aktiviteter og ophold i fjord, sø og andet vand. 

Sikkerhedsreglerne er: foruden ovenstående generelt gældende regler, gælder i øvrigt, at al ophold og aktivitet sker på eget ansvar. Hensynsløs og grov opførsel medfører bortvisning. Personer påvirket af rusmidler accepteres ikke. Hærværk og tyveri politianmeldes.

Ved spørgsmål kontakt personalet eller ring til Kenneth, Fur Event – tlf. +45 28942895

Translate »