Snit og Snak

Snit og Snak

Beskrivelse af Snit og Snak

- Hyggeligt samvær, gode snakke, kaffe/the og snitte i træ – I en tid, hvor digitale fællesskaber og online samtaler fylder mere og mere vil vi mødes i naturen og snakke om forskellige emner og hygge os med kaffe/the og snitte i træ samtidig. - Samtaleemne(r) tilpasset dit/jeres ønske - Samtalesalon er et begreb for en måde at snakke sammen på og samtalen styres delvist af en facilitator. Snakken udforsker deltagernes syn og holdninger. - Ingen forventninger til dig - Der er ingen forventninger til dig som deltager andet end at du har lyst til at snitte lidt i træ og snakke lidt med os andre deltagere.

Varighed

Varigheden tilpasses dit/jeres ønsker og rammer. Vores erfaring er, at 60 minutter er passende tid til en omgang Snit og Snak. Aktiviteten kan kombineres med madlavning, bålhygge mv. tilpasset jeres event.

Antal deltagere

Antallet af deltagere kan variere. Vi drøfter sammen muligheden for at lave mindre grupper, hvis det vurderes at være en god løsning for din/jeres gruppe ud fra alder, formål, kendskab til hinanden mv.

Facilitator

Til hvert Snit og Snak arrangement er der en facilitator. Facilitatoren guider samtalen og sørger for at alle bliver hørt. Facilitatorens rolle er desuden at hjælpe samtalen på vej videre, hvis der opstår pauser.

Mødested

Snit og Snak kan afholdes på steder med tilgang til bålplads. Enten i en etableret bålhytte eller i vores medbragte tipi. Du skal ikke forberede noget, da vi kan medbringe alt udstyr.

Eksempel på tidsplan for event

Nedenstående er et eksempel på en tidsplan for Snit og Snak. Programmet tilpasses dine/jeres ønsker til dagens program. Hvis du/I ønsker et længere program, så vil længden på samtalerunderne forlænges og der lægges flere og forskellige samtaleøvelser ind.

Evt. bålhygge inden samtalesalonen starter
11:00 - Velkomst - rammer for dagens samtalesalon præsenteres
11:10 - 1. runde samtaler
11:30 - Lille pause
11:35 - 2. runde samtaler
11:55 - Afrunding
12.00 - Tak for i dag
Evt. bålhygge efter samtalesalonen er afsluttet

Udfyld nedenstående formular for forespørgsel på pris

Booking forespørgsel
Forespørgsel fra fur-event.dk
Har du spørgsmål?

Du er velkommen til at kontakte os. Vi ser frem til at besvare dine spørgsmål. Har du særlige ønsker/præferencer for dit event, så sammensætter vi det, som du ønsker det.

Har du spørgsmål til dette event? Vi tilpasser eventet til dig

Flere events hos Fur Event

Herunder kan du finde inspiration fra Fur Events andre aktiviteter. OPDATERES LØBENDE

Comments are closed.